SİYASETE DAİR

Enideal Site • 8 Aralık 2017
0 yorumlar
0 beğeni

Bir uzmanlık alanı olması nedeniyle siyasete dair bir yazı yazmayı, haddim olmadığını düşünmem nedeniyle daha önce hiç düşünmemiştim. Yalnız 7 Haziran 2015 Genel seçimlerinin üzerinden neredeyse iki ay geçmesine rağmen henüz bir hükümetin kurulamamış olması ve bununla birlikte artan terör olayları ve tabanda sinyallerini veren ekonomik durgunluk süreci bugünkü yazımı siyasete ayırmama neden oldu. Hep şunu merak etmişimdir; neden koalisyon hükümeti seçeneği tek parti iktidarı seçeneğine göre daha az arzulanır? Tek parti iktidarı, tek başına iktidar olabilme olasılığı yüksek siyasi bir parti tarafından arzulanabilir, belki bu anlaşılabilir, fakat halkın önemli bir çoğunluğunun olası bir koalisyon hükümeti seçeneğine genellikle soğuk bakmasını anlamakta hep güçlük çekmişimdir. Koalisyon hükümeti modeli “zorunlu şeffaflık” sürecidir, kamu kaynaklarının kamu yararına kullanılacağı iddiasının en güçlü model adayıdır. Geniş tabanlı, temsil kabiliyeti olan, güven ve aidiyet duygusunun en yukarıda hissedildiği bir uzlaşı iktidar modelidir. Durum böyle iken koalisyon seçeneğine soğuk bakılması, onun daha önce başarısız uygulamalarının sonucu olabilir, fakat bu onun yukarıda sözünü ettiğimiz çok sayıda önemli olumlu yanlarının gözden kaçmasına neden olmamalıdır. Koalisyon kültürü sosyolojik bir olgudur, dolayısıyla tüm sosyolojik olguların kendi içinde olumluluklara evrilme süreci, koalisyon kültürü için de geçerlidir. Bu anlamda koalisyon hükümetleri seçeneklerine milletlerin uzun tarihi içinde kendisinden beklenen olumlulukları ortaya çıkarabilmesi için gerekli sabrı göstermek, tüm yurttaşların ortak algısı olmalıdır. Koalisyon, herkesin bir biçimde elini taşın altına koyması demektir. Koalisyon talebinin siyasi partilerin kendilerinden gelmesi beklenilmemelidir. Yurttaş olarak bizlerin bu konuda ısrarcı olmamız gerektiği bilinmelidir. Bir başka değişle, siyasi partileri koalisyonlara zorlama görevi, yurttaşların bilinçli algısı olmak zorundadır. Hükümet etme arzusunun bilinen meşru tek sebebi vardır, o da ; kaynak tahsisi yoluyla toplumsal dokuya nüfuz etme arzusudur. Her siyasi parti kendi varlığını devam ettirip kendini büyütmek için öncelikle kendisiyle benzer dünya görüşünde olan kesimleri büyütmek isteyecektir. Bunu yaparken aynı zamanda bazen hissedilir biçimde bazen de daha sessizce kamu kaynaklarının süistimal edildiğini dünya siyaset tarihi tecrübesi bize göstermiştir. Dolayısıyla bu anlamda bize yurttaş olarak Niccalo Machiavellinin sözü üzerinde bir miktar düşünmek düşer. ” Eğer bir millet iktidarda bulunan kişilerin şerefsizliğini, alçaklığını, hırsızlığını yalnızca kendi siyasi görüşünden olduğu için görmezden geliyorsa o millet erdemini yitirmiştir. Erdemini yitiren millet, bir gün vatanını da yitirir.” Ne kadar açık değil mi? Şimdi bir an için seçimi tek başına kazanma ve tek başına iktidar olma olasılığı çok yüksek bir siyasi parti düşünün, bu partinin parti programına seçimden önce, seçimi kazanması halinde kurulacak hükümette, diğer partilerin her birine adı daha önceden belirlenmiş bir bakanlık görevi verileceği yazılmış olsa ve sonuçta bu süreç öngörüldüğü gibi gerçekleşse, tek başına iktidar olabilme gücü, gönüllü kısmi koalisyon niyetiyle sonlandırılabilmiş olsa, kim ve kimler ne kazanır? Kim ve kimler ne kaybeder? Hani hepimiz aslında kendimizi değil de bu ülkeyi çok seviyoruz ya, bir an için böyle hayal etmeyi kendime hak gördüm, yoksa bana mı düşmüştü siyasetçiye neden siyasette olduğunu hatırlatmak!

reklam