Bülent Işık

Sanıyorum ben de, bir sürükleniş süreci içerisinde kendimi giderek daha fazla bir ” hiçlik kavrayışı” içinde var olduğumu hissetmeye başladım ve belki de sırf bu nedenle biraz da isteksiz oldum yazı yazmaya.

reklam