Bülent Işık

Neredeyse hepimiz yaşamımızda pek çok kez yanlış anlaşıldığımızı ve/veya yeteri kadar anlaşılmadığımızı tecrübe etmişizdir. Bu durumun olası nedenleri bir tarafa bugün ben sizinle sözü edilen bu süreç ile ilgili Keşan’lı bir celep dostumdan dinlediğim bir fıkrayı paylaşmak istiyorum. Mizahın toplumsal ilişkilere dönük açıklama gücüne tipik bir örnek olacağını düşündüğüm bu fıkranın sonunda yüzünüzde küçük de olsa bir tebessüm olacağını ümit ederek izninizle fıkrayı anlatmaya başlamak isterim.

reklam